“เจตพัฒน์”ฟอร์มแจ่มหวดพีทีที

เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา ผ่านเข้าตัดเชือก เทนนิสเยาวชน รายการ “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 2 ภาคกลาง

 

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ “พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ” ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ที่สนามเทนนิสศูนย์พัฒนาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ มีผลดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เจตพัฒน์ ศรีระวีวงศา ชนะ คุณานันท์ พันธราธร 4-1, 1-4, 10-8, เทียมตะวัน วรรณการโสภณ ชนะ ปุญณพัฒน์ ธาระเวช 3-5, 4-1, 10-7, ธนวัฒน์ เบญจศิริ ชนะ รชต ทองทิพย์ 4-1, 1-4, 10-4, ทัตพงษ์ กมลปัญญากร ชนะ ภพธรรม ศรีวงษ์ 4-2, 4-0

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ฮาน ตู ตู เฮียต(เวียดนาม) ชนะ ฐิตารีย์ ไตรพิทักษ์ 4-2, 4-2, ตปณีย์ บุญวัฒน์ ชนะ ศตพร หนุนทอง 4-0, 4-0, สมัชญา ออรุ่งโรจน์ ชนะ ชินบัญชร สร้อยทอง 4-0, 5-4(5), กมรวรรณ ก้อนศิลา ชนะ พิมพ์ชนก จันทปรีชาพงศ์ 4-0, 4-0, มาหยา ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ 4-1, 4-0, ณพัฐธิกา ราศรี ชนะ ปุณยาพร รุจิวัฒนานนท์ 4-0, 4-0, วิรินทร์ รื่นถวิล ชนะ วรรษชล แสนยาอุโฆษ 4-0, 4-0, กัญจน์ชญา จงวัฒนา ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม 4-1, 4-1 .